Over Uitvaartmarkt.nl

Uitvaartmarkt.nl is een initiatief van BV Uitvaart.Com, geregistreerd onder nummer 33279505 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. BV Uitvaart.Com is een bedrijf dat zich toelegt op nieuwe media voor en over de uitvaartbranche. Uitvaart.Com is een volledig onafhankelijk bedrijf. We zijn niet gelieerd aan bestaande uitvaartondernemingen of uitvaartverzekeraars.

Uitvaartmarkt.nl is ontstaan om nabestaanden te helpen bij het vinden van de beste uitvaartondernemer voor de meest aantrekkelijke prijs. Het overlijden van een dierbare komt bijna altijd onverwachts en veel nabestaanden zijn op zo’n moment niet altijd in staat, om de tarieven verschillende uitvaartondernemers met elkaar te vergelijken. Want als nabestaaden wil je, direct na een overlijden, niet bezig zijn met geldzaken.

Uitvaartmarkt.nl neemt die taak van u over. U geeft via Uitvaartmarkt.nl aan wat uw uitvaartwensen zijn. Vervolgens stuurt Uitvaartmarkt.nl uw wensen door naar betrouwbare uitvaartondernemingen in uw eigen buurt. De uitvaartondernemers sturen u een offerte. Hiervan wordt u op de hoogte gehouden via mail en / of sms. En uiteindelijk selecteert u die uitvaartondernemer die de uitvaart naar uw wens regelt voor de best mogelijke prijs.

Andere websites van BV Uitvaart.Com

Naast Uitvaartmarkt.nl beheert BV Uitvaart.Com een groot aantal andere websites:

Social Media

Uitvaartmarkt.nl is te volgen via de volgende social media accounts

Twitter @uitvaart

Youtube youtube.com/uitvaart