Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht handelsnaam- en merkenrecht) met betrekking tot deze website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, format, scripts, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij BV Uitvaart.com of haar licentiegevers.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Uitvaart.com is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze website (of enig onderdeel daarvan) te kopiëren, verspreiden, wijzigen of, op welke wijze dan ook, in een ander document of ander materiaal te verwerken of ter beschikking te stellen aan derden. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Uitvaart.com een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Uitvaart.com nodig. Deze toestemming wordt doorgaans gegeven, tenzij BV Uitvaart.com van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van de website uitvaartmarkt.nl en/of BV Uitvaart.com schaadt.

Amsterdam, september 2013